A  A+ A+

Miasto Różan

Różan
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 696
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:730
Liczba ważnych kart:730
Frekwencja wyborcza:19.75%
Liczba głosów ważnych:700
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne