A  A+ A+

Gmina Rzewnie

Rzewnie
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:424
Liczba ważnych kart:424
Frekwencja wyborcza:19.11%
Liczba głosów ważnych:414
% głosów ważnych:97.64%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne