A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Kołbiel

Kołbiel
brak 11.73% 14.39% 17.05% 19.71% 22.37% 25.03% 27.68% 30.34% 33.00% 35.66%
danych 14.38% 17.04% 19.70% 22.36% 25.02% 27.67% 30.33% 32.99% 35.65% 38.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 395
Liczba ważnych kart:1 394
Frekwencja wyborcza:21.33%
Liczba głosów ważnych:1 333
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:204
% 15.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HÜBNER Danuta Maria 122 59.80 9.15
BONI Michał Jan 23 11.27 1.73
ZALEWSKI Paweł Ksawery 12 5.88 0.90
DĄBROWSKA Alicja 14 6.86 1.05
ROSS Tadeusz Edward 4 1.96 0.30
OLECHOWSKA Alicja Danuta 2 0.98 0.15
ŚWIĘCICKI Marcin 6 2.94 0.45
SKOLIMOWSKI Krzysztof Piotr 5 2.45 0.38
GAJEWSKA Kinga Magdalena 8 3.92 0.60
KOSECKI Roman Jacek 8 3.92 0.60