A  A+ A+

Gmina Gzy

Gzy
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 223
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:595
Liczba ważnych kart:595
Frekwencja wyborcza:18.46%
Liczba głosów ważnych:570
% głosów ważnych:95.80%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne