A  A+ A+

Powiat pułtuski 

pułtuski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  0.00
Obryte 3 928  949  949  867  0.00
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  0.00
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  0.00
Świercze 3 779  509  509  488  0.00
Winnica 3 272  732  732  720  0.00
Zatory 3 857  767  767  734  0.00
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne