A  A+ A+

Gmina Gzy

Gzy
brak 13.47% 14.54% 15.61% 16.68% 17.75% 18.82% 19.88% 20.95% 22.02% 23.09%
danych 14.53% 15.60% 16.67% 17.74% 18.81% 19.87% 20.94% 22.01% 23.08% 24.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 223
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:595
Liczba ważnych kart:595
Frekwencja wyborcza:18.46%
Liczba głosów ważnych:570
% głosów ważnych:95.80%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  17  2.98
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  17  2.98
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  213  37.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.88
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  18  3.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  38  6.67
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38  6.67
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  215  37.72
  Komitety razem 570  100