A  A+ A+

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 13.47% 14.54% 15.61% 16.68% 17.75% 18.82% 19.88% 20.95% 22.02% 23.09%
danych 14.53% 15.60% 16.67% 17.74% 18.81% 19.87% 20.94% 22.01% 23.08% 24.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  233  3.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  711  9.46
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  399  5.31
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  869  11.56
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  320  4.26
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 064  27.46
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 654  35.31
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  185  2.46
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  81  1.08
  Komitety razem 7 516  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Gzy 3 223  595  595  18.46  570  95.80
Obryte 3 928  949  949  24.16  867  91.36
Pokrzywnica 3 851  631  631  16.39  617  97.78
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  18.77  3 520  98.08
Świercze 3 779  509  509  13.47  488  95.87
Winnica 3 272  732  732  22.37  720  98.36
Zatory 3 857  767  767  19.89  734  95.70
Powiat ogółem 41 030  7 773  7 772  18.94  7 516  96.71