A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 0.14% 0.28% 0.43% 0.57% 0.72% 0.86% 1.00% 1.15% 1.29% 1.44%
danych 0.27% 0.42% 0.56% 0.71% 0.85% 0.99% 1.14% 1.28% 1.43% 1.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 1.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  1.58
Obryte 3 928  949  949  867  13  1.50
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  0.49
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  45  1.28
Świercze 3 779  509  509  488  1.43
Winnica 3 272  732  732  720  0.14
Zatory 3 857  767  767  734  0.41
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  81  1.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 53 65.43 0.71
CZARNECKI Norman Tomasz 5 6.17 0.07
PIÓRO Tomasz Grzegorz 7 8.64 0.09
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 1 1.23 0.01
GŁOWACKI Piotr 6 7.41 0.08
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 2 2.47 0.03
SMOSARSKA Dorota 3 3.70 0.04
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 2 2.47 0.03
CZYŻEWSKI Przemysław 2 2.47 0.03