A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:233
% 3.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  0.88
Obryte 3 928  949  949  867  16  1.85
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  14  2.27
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  165  4.69
Świercze 3 779  509  509  488  10  2.05
Winnica 3 272  732  732  720  0.97
Zatory 3 857  767  767  734  16  2.18
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  233  3.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 79 33.91 1.05
SUSZYŃSKA Krystyna 8 3.43 0.11
SAJAK Paweł Ireneusz 2 0.86 0.03
WAWER Iwona Kamila 4 1.72 0.05
RYFIŃSKI Armand Kamil 12 5.15 0.16
NIECKARZ Magdalena 4 1.72 0.05
MACIEJEC Piotr 3 1.29 0.04
GALASIEWICZ Katarzyna 1 0.43 0.01
WIECZOREK Grzegorz 33 14.16 0.44
SŁOMKOWSKA Aleksandra 87 37.34 1.16