A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Świercze

Świercze
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 779
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:509
Liczba ważnych kart:509
Frekwencja wyborcza:13.47%
Liczba głosów ważnych:488
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 2.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 4 40.00 0.82
SUSZYŃSKA Krystyna 0 0.00 0.00
SAJAK Paweł Ireneusz 1 10.00 0.20
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 10.00 0.20
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 4 40.00 0.82
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00