A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Winnica

Winnica
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:732
Liczba ważnych kart:732
Frekwencja wyborcza:22.37%
Liczba głosów ważnych:720
% głosów ważnych:98.36%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.97%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 4 57.14 0.56
SUSZYŃSKA Krystyna 0 0.00 0.00
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 0 0.00 0.00
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 1 14.29 0.14
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 2 28.57 0.28