A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Zatory

Zatory
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 857
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:767
Liczba ważnych kart:767
Frekwencja wyborcza:19.89%
Liczba głosów ważnych:734
% głosów ważnych:95.70%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 12 75.00 1.63
SUSZYŃSKA Krystyna 1 6.25 0.14
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 1 6.25 0.14
RYFIŃSKI Armand Kamil 2 12.50 0.27
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00