A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Obryte

Obryte
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 928
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:949
Liczba ważnych kart:949
Frekwencja wyborcza:24.16%
Liczba głosów ważnych:867
% głosów ważnych:91.36%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 5 31.25 0.58
SUSZYŃSKA Krystyna 1 6.25 0.12
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 1 6.25 0.12
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 6.25 0.12
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 1 6.25 0.12
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 1 6.25 0.12
SŁOMKOWSKA Aleksandra 6 37.50 0.69