A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pułtusk

Pułtusk
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 590
Liczba ważnych kart:3 589
Frekwencja wyborcza:18.78%
Liczba głosów ważnych:3 520
% głosów ważnych:98.08%
Liczba głosów na listy komitetu:165
% 4.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 45 27.27 1.28
SUSZYŃSKA Krystyna 4 2.42 0.11
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 2 1.21 0.06
RYFIŃSKI Armand Kamil 8 4.85 0.23
NIECKARZ Magdalena 4 2.42 0.11
MACIEJEC Piotr 1 0.61 0.03
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 26 15.76 0.74
SŁOMKOWSKA Aleksandra 75 45.45 2.13