A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Gzy

Gzy
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 223
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:595
Liczba ważnych kart:595
Frekwencja wyborcza:18.46%
Liczba głosów ważnych:570
% głosów ważnych:95.80%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 0.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 2 40.00 0.35
SUSZYŃSKA Krystyna 0 0.00 0.00
SAJAK Paweł Ireneusz 1 20.00 0.18
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 0 0.00 0.00
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 2 40.00 0.35
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00