A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Pokrzywnica

Pokrzywnica
brak 0.88% 1.26% 1.64% 2.02% 2.40% 2.79% 3.17% 3.55% 3.93% 4.31%
danych 1.25% 1.63% 2.01% 2.39% 2.78% 3.16% 3.54% 3.92% 4.30% 4.69%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 851
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:631
Liczba ważnych kart:631
Frekwencja wyborcza:16.39%
Liczba głosów ważnych:617
% głosów ważnych:97.78%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 2.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 7 50.00 1.13
SUSZYŃSKA Krystyna 2 14.29 0.32
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 0 0.00 0.00
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 1 7.14 0.16
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 0 0.00 0.00
SŁOMKOWSKA Aleksandra 4 28.57 0.65