A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 2.59% 3.11% 3.63% 4.15% 4.67% 5.19% 5.71% 6.23% 6.75% 7.27%
danych 3.10% 3.62% 4.14% 4.66% 5.18% 5.70% 6.22% 6.74% 7.26% 7.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:399
% 5.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  38  6.67
Obryte 3 928  949  949  867  34  3.92
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  24  3.89
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  210  5.97
Świercze 3 779  509  509  488  38  7.79
Winnica 3 272  732  732  720  36  5.00
Zatory 3 857  767  767  734  19  2.59
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  399  5.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZPANELEWSKI Krzysztof 173 43.36 2.30
ŁAGOWSKI Krystian Ryszard 9 2.26 0.12
WYRZYKOWSKI Paweł Stanisław 16 4.01 0.21
MILEWSKI Andrzej 13 3.26 0.17
SOCHARSKA Hanna 74 18.55 0.98
REDUCH Izabela 3 0.75 0.04
CZAJKA Ewa Jadwiga 7 1.75 0.09
MALISZEWSKI Igor Piotr 4 1.00 0.05
KORWIN-MIKKE Katarzyna Izabela 97 24.31 1.29
RAJCA Waldemar Jan 3 0.75 0.04