A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat pułtuski 

pułtuski
brak 30.42% 31.55% 32.69% 33.82% 34.95% 36.09% 37.22% 38.35% 39.48% 40.62%
danych 31.54% 32.68% 33.81% 34.94% 36.08% 37.21% 38.34% 39.47% 40.61% 41.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 030
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 773
Liczba ważnych kart:7 772
Frekwencja wyborcza:18.94%
Liczba głosów ważnych:7 516
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:2 654
% 35.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gzy 3 223  595  595  570  213  37.37
Obryte 3 928  949  949  867  362  41.75
Pokrzywnica 3 851  631  631  617  225  36.47
Pułtusk 19 120  3 590  3 589  3 520  1 169  33.21
Świercze 3 779  509  509  488  173  35.45
Winnica 3 272  732  732  720  219  30.42
Zatory 3 857  767  767  734  293  39.92
Ogółem 41 030  7 773  7 772  7 516  2 654  35.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 788 29.69 10.48
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 377 14.20 5.02
WARGOCKA Teresa Anna 20 0.75 0.27
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 1 183 44.57 15.74
PIŁKA Marian 109 4.11 1.45
TCHÓRZEWSKI Karol 20 0.75 0.27
GÓRSKA Agnieszka Beata 50 1.88 0.67
CICHOLSKA Anna Ewa 56 2.11 0.75
PŁOCHA Grzegorz 12 0.45 0.16
OLĘDZKA Anna 39 1.47 0.52