A  A+ A+

Gmina Obryte

Obryte
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 928
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:949
Liczba ważnych kart:949
Frekwencja wyborcza:24.16%
Liczba głosów ważnych:867
% głosów ważnych:91.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne