A  A+ A+

Miasto Pionki

Pionki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 010
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 243
Liczba ważnych kart:3 242
Frekwencja wyborcza:20.26%
Liczba głosów ważnych:3 141
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne