A  A+ A+

Powiat radomski 

radomski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:119 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 853
Liczba ważnych kart:22 852
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:22 061
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pionki 16 010  3 243  3 242  3 141  0.00
Gózd 6 622  1 307  1 307  1 263  0.00
Iłża 12 761  2 027  2 027  1 952  0.00
Jastrzębia 5 329  954  954  925  0.00
Jedlińsk 10 742  1 775  1 775  1 710  0.00
Jedlnia-Letnisko 9 884  2 185  2 185  2 114  0.00
Kowala 8 992  1 838  1 838  1 778  0.00
Pionki 8 203  1 270  1 270  1 209  0.00
Przytyk 5 654  1 217  1 217  1 158  0.00
Skaryszew 10 933  2 164  2 164  2 105  0.00
Wierzbica 7 982  1 356  1 356  1 310  0.00
Wolanów 6 618  1 349  1 349  1 283  0.00
Zakrzew 9 475  2 168  2 168  2 113  0.00
Ogółem 119 205  22 853  22 852  22 061  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne