A  A+ A+

Gmina Zakrzew

Zakrzew
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 475
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 168
Liczba ważnych kart:2 168
Frekwencja wyborcza:22.88%
Liczba głosów ważnych:2 113
% głosów ważnych:97.46%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  69  3.27
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  32  1.51
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  79  3.74
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 190  56.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  35  1.66
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  76  3.60
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  144  6.81
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  293  13.87
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  195  9.23
  Komitety razem 2 113  100