A  A+ A+

Powiat radomski 

radomski
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:119 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 853
Liczba ważnych kart:22 852
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:22 061
% głosów ważnych:96.54%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  505  2.29
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 127  5.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 616  7.33
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 092  14.02
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  862  3.91
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 488  11.28
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  11 327  51.34
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  644  2.92
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  400  1.81
  Komitety razem 22 061  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Pionki 16 010  3 243  3 242  20.25  3 141  96.88
Gózd 6 622  1 307  1 307  19.74  1 263  96.63
Iłża 12 761  2 027  2 027  15.88  1 952  96.30
Jastrzębia 5 329  954  954  17.90  925  96.96
Jedlińsk 10 742  1 775  1 775  16.52  1 710  96.34
Jedlnia-Letnisko 9 884  2 185  2 185  22.11  2 114  96.75
Kowala 8 992  1 838  1 838  20.44  1 778  96.74
Pionki 8 203  1 270  1 270  15.48  1 209  95.20
Przytyk 5 654  1 217  1 217  21.52  1 158  95.15
Skaryszew 10 933  2 164  2 164  19.79  2 105  97.27
Wierzbica 7 982  1 356  1 356  16.99  1 310  96.61
Wolanów 6 618  1 349  1 349  20.38  1 283  95.11
Zakrzew 9 475  2 168  2 168  22.88  2 113  97.46
Powiat ogółem 119 205  22 853  22 852  19.17  22 061  96.54