A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat radomski 

radomski
brak 0.69% 0.91% 1.13% 1.34% 1.56% 1.78% 2.00% 2.22% 2.43% 2.65%
danych 0.90% 1.12% 1.33% 1.55% 1.77% 1.99% 2.21% 2.42% 2.64% 2.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:119 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 853
Liczba ważnych kart:22 852
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:22 061
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:400
% 1.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pionki 16 010  3 243  3 242  3 141  69  2.20
Gózd 6 622  1 307  1 307  1 263  13  1.03
Iłża 12 761  2 027  2 027  1 952  56  2.87
Jastrzębia 5 329  954  954  925  25  2.70
Jedlińsk 10 742  1 775  1 775  1 710  27  1.58
Jedlnia-Letnisko 9 884  2 185  2 185  2 114  42  1.99
Kowala 8 992  1 838  1 838  1 778  35  1.97
Pionki 8 203  1 270  1 270  1 209  28  2.32
Przytyk 5 654  1 217  1 217  1 158  0.69
Skaryszew 10 933  2 164  2 164  2 105  25  1.19
Wierzbica 7 982  1 356  1 356  1 310  27  2.06
Wolanów 6 618  1 349  1 349  1 283  13  1.01
Zakrzew 9 475  2 168  2 168  2 113  32  1.51
Ogółem 119 205  22 853  22 852  22 061  400  1.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 124 31.00 0.56
CZARNECKI Norman Tomasz 173 43.25 0.78
PIÓRO Tomasz Grzegorz 18 4.50 0.08
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 14 3.50 0.06
GŁOWACKI Piotr 25 6.25 0.11
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 8 2.00 0.04
SMOSARSKA Dorota 11 2.75 0.05
KORZENIEWSKA Magdalena 8 2.00 0.04
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 5 1.25 0.02
CZYŻEWSKI Przemysław 14 3.50 0.06