A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Wierzbica

Wierzbica
brak 0.69% 0.91% 1.13% 1.34% 1.56% 1.78% 2.00% 2.22% 2.43% 2.65%
danych 0.90% 1.12% 1.33% 1.55% 1.77% 1.99% 2.21% 2.42% 2.64% 2.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 356
Frekwencja wyborcza:16.99%
Liczba głosów ważnych:1 310
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 2.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
TUMANOWICZ Witold Sławomir 10 37.04 0.76
CZARNECKI Norman Tomasz 11 40.74 0.84
PIÓRO Tomasz Grzegorz 2 7.41 0.15
SAPIJASZKO Joanna Elżbieta 0 0.00 0.00
GŁOWACKI Piotr 2 7.41 0.15
GOŁAWSKI Zygmunt Michał 1 3.70 0.08
SMOSARSKA Dorota 0 0.00 0.00
KORZENIEWSKA Magdalena 0 0.00 0.00
BONISŁAWSKA Żaneta Magdalena 1 3.70 0.08
CZYŻEWSKI Przemysław 0 0.00 0.00