A  A+ A+

Gmina Jedlińsk

Jedlińsk
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 742
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 775
Liczba ważnych kart:1 775
Frekwencja wyborcza:16.52%
Liczba głosów ważnych:1 710
% głosów ważnych:96.34%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  55  3.22
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  27  1.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  75  4.39
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  921  53.86
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  24  1.40
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  80  4.68
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  133  7.78
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  228  13.33
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  167  9.77
  Komitety razem 1 710  100