A  A+ A+

Gmina Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 884
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 185
Liczba ważnych kart:2 185
Frekwencja wyborcza:22.11%
Liczba głosów ważnych:2 114
% głosów ważnych:96.75%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  62  2.93
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  42  1.99
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  87  4.12
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 097  51.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  79  3.74
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  95  4.49
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  153  7.24
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  388  18.35
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  111  5.25
  Komitety razem 2 114  100