A  A+ A+

Gmina Wierzbica

Wierzbica
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 356
Frekwencja wyborcza:16.99%
Liczba głosów ważnych:1 310
% głosów ważnych:96.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  45  3.44
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  27  2.06
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  59  4.50
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  696  53.13
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  21  1.60
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  35  2.67
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  95  7.25
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  151  11.53
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  181  13.82
  Komitety razem 1 310  100