A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Wierzbica

Wierzbica
brak 39.57% 41.73% 43.90% 46.06% 48.22% 50.39% 52.55% 54.71% 56.87% 59.04%
danych 41.72% 43.89% 46.05% 48.21% 50.38% 52.54% 54.70% 56.86% 59.03% 61.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 356
Frekwencja wyborcza:16.99%
Liczba głosów ważnych:1 310
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:696
% 53.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JASIŃSKI Wojciech Stefan 45 6.47 3.44
GOSIEWSKA Małgorzata Maria 81 11.64 6.18
WARGOCKA Teresa Anna 8 1.15 0.61
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 511 73.42 39.01
PIŁKA Marian 7 1.01 0.53
TCHÓRZEWSKI Karol 2 0.29 0.15
GÓRSKA Agnieszka Beata 29 4.17 2.21
CICHOLSKA Anna Ewa 2 0.29 0.15
PŁOCHA Grzegorz 1 0.14 0.08
OLĘDZKA Anna 10 1.44 0.76