A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wierzbica

Wierzbica
brak 1.12% 1.44% 1.76% 2.08% 2.40% 2.73% 3.05% 3.37% 3.69% 4.01%
danych 1.43% 1.75% 2.07% 2.39% 2.72% 3.04% 3.36% 3.68% 4.00% 4.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 356
Liczba ważnych kart:1 356
Frekwencja wyborcza:16.99%
Liczba głosów ważnych:1 310
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 1.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 10 47.62 0.76
SUSZYŃSKA Krystyna 3 14.29 0.23
SAJAK Paweł Ireneusz 1 4.76 0.08
WAWER Iwona Kamila 2 9.52 0.15
RYFIŃSKI Armand Kamil 2 9.52 0.15
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 2 9.52 0.15
SŁOMKOWSKA Aleksandra 1 4.76 0.08