A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat radomski 

radomski
brak 2.07% 3.17% 4.27% 5.38% 6.48% 7.58% 8.68% 9.78% 10.89% 11.99%
danych 3.16% 4.26% 5.37% 6.47% 7.57% 8.67% 9.77% 10.88% 11.98% 13.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:119 205
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:22 853
Liczba ważnych kart:22 852
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:22 061
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:862
% 3.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Pionki 16 010  3 243  3 242  3 141  96  3.06
Gózd 6 622  1 307  1 307  1 263  58  4.59
Iłża 12 761  2 027  2 027  1 952  47  2.41
Jastrzębia 5 329  954  954  925  29  3.14
Jedlińsk 10 742  1 775  1 775  1 710  80  4.68
Jedlnia-Letnisko 9 884  2 185  2 185  2 114  95  4.49
Kowala 8 992  1 838  1 838  1 778  47  2.64
Pionki 8 203  1 270  1 270  1 209  25  2.07
Przytyk 5 654  1 217  1 217  1 158  34  2.94
Skaryszew 10 933  2 164  2 164  2 105  72  3.42
Wierzbica 7 982  1 356  1 356  1 310  35  2.67
Wolanów 6 618  1 349  1 349  1 283  168  13.09
Zakrzew 9 475  2 168  2 168  2 113  76  3.60
Ogółem 119 205  22 853  22 852  22 061  862  3.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 204 23.67 0.92
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 428 49.65 1.94
FLAKIEWICZ Marcin 27 3.13 0.12
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 18 2.09 0.08
BIEŃKOWSKI Krzysztof 29 3.36 0.13
BARAŃSKI Rafał Paweł 19 2.20 0.09
SZUMIATA Tadeusz 56 6.50 0.25
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 22 2.55 0.10
CIEŚLIK Grażyna Bożena 14 1.62 0.06
KUKIEŁKA Sylwia 45 5.22 0.20