A  A+ A+

Gmina Kowala

Kowala
brak 15.48% 16.22% 16.96% 17.70% 18.44% 19.18% 19.92% 20.66% 21.40% 22.14%
danych 16.21% 16.95% 17.69% 18.43% 19.17% 19.91% 20.65% 21.39% 22.13% 22.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 992
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 838
Liczba ważnych kart:1 838
Frekwencja wyborcza:20.44%
Liczba głosów ważnych:1 778
% głosów ważnych:96.74%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  62  3.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  35  1.97
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  57  3.21
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  933  52.47
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  33  1.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  47  2.64
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  162  9.11
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  290  16.31
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  159  8.94
  Komitety razem 1 778  100