A  A+ A+

Miasto Iłża

Iłża
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 761
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 027
Liczba ważnych kart:2 027
Frekwencja wyborcza:15.88%
Liczba głosów ważnych:1 952
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne