A  A+ A+

Gmina Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 884
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 185
Liczba ważnych kart:2 185
Frekwencja wyborcza:22.11%
Liczba głosów ważnych:2 114
% głosów ważnych:96.75%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne