A  A+ A+

Gmina Kowala

Kowala
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 992
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 838
Liczba ważnych kart:1 838
Frekwencja wyborcza:20.44%
Liczba głosów ważnych:1 778
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne