A  A+ A+

Gmina Pionki

Pionki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 203
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 270
Liczba ważnych kart:1 270
Frekwencja wyborcza:15.48%
Liczba głosów ważnych:1 209
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne