A  A+ A+

Miasto Skaryszew

Skaryszew
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 933
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 164
Liczba ważnych kart:2 164
Frekwencja wyborcza:19.79%
Liczba głosów ważnych:2 105
% głosów ważnych:97.27%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne