A  A+ A+

Gmina Zawidz

Zawidz
brak 13.13% 13.79% 14.45% 15.11% 15.77% 16.44% 17.10% 17.76% 18.42% 19.08%
danych 13.78% 14.44% 15.10% 15.76% 16.43% 17.09% 17.75% 18.41% 19.07% 19.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 094
Liczba ważnych kart:1 094
Frekwencja wyborcza:19.74%
Liczba głosów ważnych:1 046
% głosów ważnych:95.61%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  23  2.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.57
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  63  6.02
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  361  34.51
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.86
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  14  1.34
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  37  3.54
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  58  5.54
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  475  45.41
  Komitety razem 1 046  100