A  A+ A+

Powiat sierpecki 

sierpecki
brak 13.13% 13.79% 14.45% 15.11% 15.77% 16.44% 17.10% 17.76% 18.42% 19.08%
danych 13.78% 14.44% 15.10% 15.76% 16.43% 17.09% 17.75% 18.41% 19.07% 19.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:42 812
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 174
Liczba ważnych kart:7 174
Frekwencja wyborcza:16.76%
Liczba głosów ważnych:6 823
% głosów ważnych:95.11%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  158  2.32
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  764  11.20
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  432  6.33
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 012  14.83
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  164  2.40
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 562  22.89
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 472  36.23
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  186  2.73
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  73  1.07
  Komitety razem 6 823  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Sierpc 15 115  2 924  2 924  19.35  2 805  95.93
Gozdowo 4 797  718  718  14.97  673  93.73
Mochowo 4 878  699  699  14.33  652  93.28
Rościszewo 3 423  537  537  15.69  506  94.23
Sierpc 5 524  738  738  13.36  702  95.12
Szczutowo 3 534  464  464  13.13  439  94.61
Zawidz 5 541  1 094  1 094  19.74  1 046  95.61
Powiat ogółem 42 812  7 174  7 174  16.76  6 823  95.11