A  A+ A+

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:869
Liczba ważnych kart:869
Frekwencja wyborcza:16.86%
Liczba głosów ważnych:838
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne