A  A+ A+

Powiat sochaczewski 

sochaczewski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:67 450
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 058
Liczba ważnych kart:13 057
Frekwencja wyborcza:19.36%
Liczba głosów ważnych:12 595
% głosów ważnych:96.46%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sochaczew 29 749  6 272  6 272  6 068  0.00
Brochów 3 489  484  484  473  0.00
Iłów 4 979  871  871  844  0.00
Młodzieszyn 4 482  690  690  661  0.00
Nowa Sucha 5 154  869  869  838  0.00
Rybno 2 767  519  519  498  0.00
Sochaczew 7 917  1 445  1 445  1 377  0.00
Teresin 8 913  1 908  1 907  1 836  0.00
Ogółem 67 450  13 058  13 057  12 595  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne