A  A+ A+

Gmina Sochaczew

Sochaczew
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 917
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 445
Liczba ważnych kart:1 445
Frekwencja wyborcza:18.25%
Liczba głosów ważnych:1 377
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne