A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lubowidz

Lubowidz
brak 0.24% 0.62% 1.00% 1.38% 1.76% 2.14% 2.51% 2.89% 3.27% 3.65%
danych 0.61% 0.99% 1.37% 1.75% 2.13% 2.50% 2.88% 3.26% 3.64% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:894
Liczba ważnych kart:893
Frekwencja wyborcza:15.40%
Liczba głosów ważnych:827
% głosów ważnych:92.61%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 8 80.00 0.97
SUSZYŃSKA Krystyna 0 0.00 0.00
SAJAK Paweł Ireneusz 0 0.00 0.00
WAWER Iwona Kamila 0 0.00 0.00
RYFIŃSKI Armand Kamil 1 10.00 0.12
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 0 0.00 0.00
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 1 10.00 0.12
SŁOMKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00