A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Żuromin

Żuromin
brak 0.24% 0.62% 1.00% 1.38% 1.76% 2.14% 2.51% 2.89% 3.27% 3.65%
danych 0.61% 0.99% 1.37% 1.75% 2.13% 2.50% 2.88% 3.26% 3.64% 4.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 969
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 842
Liczba ważnych kart:1 842
Frekwencja wyborcza:15.39%
Liczba głosów ważnych:1 762
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 2.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 21 47.73 1.19
SUSZYŃSKA Krystyna 5 11.36 0.28
SAJAK Paweł Ireneusz 4 9.09 0.23
WAWER Iwona Kamila 1 2.27 0.06
RYFIŃSKI Armand Kamil 5 11.36 0.28
NIECKARZ Magdalena 0 0.00 0.00
MACIEJEC Piotr 1 2.27 0.06
GALASIEWICZ Katarzyna 0 0.00 0.00
WIECZOREK Grzegorz 2 4.55 0.11
SŁOMKOWSKA Aleksandra 5 11.36 0.28