A  A+ A+

Miasto Mszczonów

Mszczonów
brak 18.46% 19.03% 19.61% 20.18% 20.76% 21.33% 21.90% 22.48% 23.05% 23.63%
danych 19.02% 19.60% 20.17% 20.75% 21.32% 21.89% 22.47% 23.04% 23.62% 24.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 132
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 870
Liczba ważnych kart:1 870
Frekwencja wyborcza:20.48%
Liczba głosów ważnych:1 800
% głosów ważnych:96.26%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  73  4.06
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  34  1.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  74  4.11
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  812  45.11
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  35  1.94
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  38  2.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  129  7.17
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  403  22.39
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  202  11.22
  Komitety razem 1 800  100