A  A+ A+

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 18.46% 19.03% 19.61% 20.18% 20.76% 21.33% 21.90% 22.48% 23.05% 23.63%
danych 19.02% 19.60% 20.17% 20.75% 21.32% 21.89% 22.47% 23.04% 23.62% 24.2%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  550  4.28
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  808  6.29
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  881  6.86
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 064  31.63
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  303  2.36
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  964  7.50
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 685  36.46
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  393  3.06
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  201  1.56
  Komitety razem 12 849  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  24.20  7 460  96.57
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  20.48  1 800  96.26
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  18.46  1 224  97.22
Radziejowice 4 243  993  992  23.38  942  94.96
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  19.44  1 423  94.93
Powiat ogółem 59 831  13 350  13 345  22.30  12 849  96.28