A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 4.03% 4.41% 4.79% 5.17% 5.55% 5.93% 6.30% 6.68% 7.06% 7.44%
danych 4.40% 4.78% 5.16% 5.54% 5.92% 6.29% 6.67% 7.05% 7.43% 7.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:808
% 6.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  583  7.82
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  74  4.11
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  54  4.41
Radziejowice 4 243  993  992  942  38  4.03
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  59  4.15
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  808  6.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KALATA Anna 581 71.91 4.52
KOSESKI Adam Waldemar 53 6.56 0.41
IWANIAK Ilona 30 3.71 0.23
REJMER Leszek 24 2.97 0.19
MALINOWSKA Teresa 35 4.33 0.27
MIĄSKO Krzysztof 11 1.36 0.09
ANDRYCHOWSKI Janusz 16 1.98 0.12
WOLAŃSKA-TUDEREK Emilia 21 2.60 0.16
MAKAREWICZ Błażej 12 1.49 0.09
STĄSIEK Zbigniew 25 3.09 0.19