A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 2.11% 2.19% 2.26% 2.34% 2.42% 2.50% 2.57% 2.65% 2.73% 2.80%
danych 2.18% 2.25% 2.33% 2.41% 2.49% 2.56% 2.64% 2.72% 2.79% 2.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:303
% 2.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  165  2.21
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  38  2.11
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  35  2.86
Radziejowice 4 243  993  992  942  24  2.55
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  41  2.88
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  303  2.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Marek Aleksander 128 42.24 1.00
MARKOWSKA-BZDUCHA Ewa Iwona 41 13.53 0.32
FLAKIEWICZ Marcin 23 7.59 0.18
KONIECKA-PIEŃKOS Wanda Jadwiga 19 6.27 0.15
BIEŃKOWSKI Krzysztof 13 4.29 0.10
BARAŃSKI Rafał Paweł 15 4.95 0.12
SZUMIATA Tadeusz 7 2.31 0.05
STRUDZIŃSKA Joanna Maria 16 5.28 0.12
CIEŚLIK Grażyna Bożena 6 1.98 0.05
KUKIEŁKA Sylwia 35 11.55 0.27