A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat żyrardowski 

żyrardowski
brak 1.94% 2.26% 2.58% 2.89% 3.21% 3.53% 3.85% 4.17% 4.48% 4.80%
danych 2.25% 2.57% 2.88% 3.20% 3.52% 3.84% 4.16% 4.47% 4.79% 5.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 350
Liczba ważnych kart:13 345
Frekwencja wyborcza:22.31%
Liczba głosów ważnych:12 849
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:550
% 4.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Żyrardów 31 923  7 728  7 725  7 460  382  5.12
Mszczonów 9 132  1 870  1 870  1 800  35  1.94
Puszcza Mariańska 6 821  1 259  1 259  1 224  44  3.59
Radziejowice 4 243  993  992  942  38  4.03
Wiskitki 7 712  1 500  1 499  1 423  51  3.58
Ogółem 59 831  13 350  13 345  12 849  550  4.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CELIŃSKI Andrzej Bohdan 216 39.27 1.68
SUSZYŃSKA Krystyna 21 3.82 0.16
SAJAK Paweł Ireneusz 197 35.82 1.53
WAWER Iwona Kamila 20 3.64 0.16
RYFIŃSKI Armand Kamil 28 5.09 0.22
NIECKARZ Magdalena 11 2.00 0.09
MACIEJEC Piotr 8 1.45 0.06
GALASIEWICZ Katarzyna 5 0.91 0.04
WIECZOREK Grzegorz 13 2.36 0.10
SŁOMKOWSKA Aleksandra 31 5.64 0.24