A  A+ A+

Miasto Brzeg

Brzeg
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 954
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 861
Liczba ważnych kart:6 861
Frekwencja wyborcza:22.91%
Liczba głosów ważnych:6 669
% głosów ważnych:97.20%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne